fbpx

Stjórnendur Haga leituðu til brandr í upphafi nýrrar stefnumótunarvinnu sem hófst í upphafi árs 2021 fyrir vörumerkin Hagkaup, Bónus og Olís. Markmið þeirrar vinnu var meðal annars að efla samband við viðskiptavini, skilja þá betur og hjálpa þeim að skilja betur starfsemi þessara vörumerkja. Mikilvægur hlekkur í þessu verkefni var m.a. að móta ásýnd og aðgreiningu vörumerkjanna þriggja sem var gert með vörumerkjarýni fyrir hvert vörumerki. Vörumerkjarýni er í grunninn stefnumótunarvinna, unnin af ráðgjöfum brandr ásamt starfsfólki hvers vörumerkis fyrir sig, sem varð að lokum grunnur að nýrri vörumerkjahandbók.

Vörumerkjahandbókin hefur nú verið nýtt við innleiðingu nýrrar ásýndar Hagkaups sem meðal annars hentar betur fyrir þá stafrænu miðla sem nú eru við lýði. Vegna þess hve djúpar rætur Hagkaup á í íslensku samfélagi þótti mikilvægt að halda vel í og skerpa betur á kjarna vörumerkisins í gegn um vörumerkjarýnina. Hér má sjá brot af þeirri vinnu sem brandr tók að sér í samstarfi við hina alþjóðlegu vörumerkjastofu Saffron Brand Consultants.

Verkþættir

Vörumerkjarýni

 • Vitund
 • brandr vísitala
 • Rýnihópar
 • Djúpviðtöl
 • Markaðsgreining
 • Greining gagna
 • Vettvangsferðir
 • Stefnuskjal

Hönnun

 • Skrifrænt auðkenniskerfi
 • Sjónrænt auðkenniskerfi
 • Vörumerkjahandbók

Innleiðing

 • Eftirlit með innleiðingu
 • Markviss rýni á birtu efni
 • Aðlögun á vörumerkjahandbók

Vörumerkjastefna

„Gerðu vel við þig“

Ný ásýnd hagkaups

Ný ásýnd Hagkaups var unnin í samstarfi við Saffron, samstarfsaðila brandr. Unnið var með ásýnd vörumerkis Hagkaups til þess að skýra línur þess í hugum neytenda. Áhersla var lögð á appelsínugula litinn til móts við þann svarta, bókstafnum H gefið meira vægi í grafík og meiri samfella gerð í birtingarmynd vörumerkisins svo eitthvað sé nefnt.

„Vörumerkjarýni brandr hjálpaði okkur að ramma markaðsstarf fyrirtækisins betur inn. Vinnan skilaði skilningi innanhúss á því hvernig við viljum vera og hvernig við viljum líta út. Fyrir samstarfið með brandr og Saffron var markaðsstarf Hagkaups svolítið úti um allt. Við sáum fljótt þegar við byrjuðum á vinnunni með brandr að það er rosalega gott fyrir okkur að vita hvað við ætlum að gera og ekki gera. Núna eigum við eins konar lög og reglur um vörumerkið okkar sem einfalda ekki aðeins samskipti við auglýsingastofur, t.d. við gerð herferða, heldur einnig hjálpa líka við að takast á við áskoranir sem fylgja nútíma markaðsstarfi.“

Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaups