fbpx

brandr vísitalan

brandr vísitalan mælir þær tengingar við vörumerki sem skipta mestu máli í huga hins almenna neytanda. Hún mælir styrkleika vörumerkis og ber það saman við önnur vörumerki.

Vörumerki sem mynda sterkar og jákvæðar tilfinningar í hugum neytenda ná meiri árangri til lengri tíma. Sterk vörumerki ná meiri árangri á markaði og skila meiri arði til eigenda.
Þjónusta, lausnir og greiningar brandr veita viðskiptavinum innsýn í styrkleika vörumerkja og þekkingu til að taka betri ákvarðanir.

brandr vísitalan

Mælir þær tengingar við vörumerki sem skipta mestu máli í huga hins almenna neytanda. Hún mælir styrkleika vörumerkis og ber það saman við önnur vörumerki.

Styrkleikar og veikleikar ímyndar

Árangur og arðsemi markaðsstarfs

Samanburður við önnur vörumerki

Styrkleikar og veikleikar ímyndar

Árangur og arðsemi markaðsstarfs

Samanburður við önnur vörumerki

Greining á niðurstöðum

brandr vísitalan er í formi spurningakönnunar sem samanstendur af 30 spurningum sem viðskiptavinir vörumerkisins svara. Mælt er með að senda á póstlista, nýta samfélagsmiðla eða spyrja brandr viðhorfahópinn. 

Að gagnasöfnun lokinni skilar brandr u.m.þ.b. 90 bls. skýrslu þar sem mikilvægar niðurstöður eru settar fram á skýran og auðskiljanlegan hátt.

GREINING Á NIÐURSTÖÐUM​

brandr vísitalan er í formi spurningakönnunar sem samanstendur af 30 spurningum sem viðskiptavinir vörumerkisins svara. Mælt er með að senda á póstlista, nýta samfélagsmiðla eða spyrja brandr viðhorfahópinn. 
Að gagnasöfnun lokinni skilar brandr u.m.þ.b. 90 bls. skýrslu þar sem mikilvægar niðurstöður eru settar fram á skýran og auðskiljanlegan hátt.

Aðgreining á markaði

Hversu sérstakt vörumerkið er í hugum neytenda og hversu vel því hefur tekist að aðgreina sig frá öðrum vörumerkjum.

Markaðshlutun

Árangur í að skilgreina og höfða til mismunandi markhópa.


Ímynd & skynjun

Mælingar á ímynd vörumerkisins og hversu vel neytendur skynja ímyndarþætti þess.

Sjálfbærni & umhverfi

Styrkur ímyndar og tenging vörumerkis við þætti sem snúa að sjálfbærni, umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð í nærumhverfinu.

Aðgreining á markaði

Hversu sérstakt vörumerkið er í hugum neytenda og hversu vel því hefur tekist að aðgreina sig frá öðrum vörumerkjum.

Markaðs-hlutun

Árangur í að skilgreina og höfða til mismunandi markhópa.

Ímynd & skynjun

Mælingar á ímynd vörumerkisins og hversu vel neytendur skynja ímyndarþætti þess.

Sjálfbærni & umhverfi

Styrkur ímyndar og tenging vörumerkis við þætti sem snúa að sjálfbærni, umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð í nærumhverfinu.

Mælikvarði

38

UNDIR 40 STIGUM

Fall. Vörumerkið nær ekki að tengjast neytendum á markverðan hátt. Það er kominn tími til að endurmeta stefnuna. Það getur verið sterkt á sumum sviðum en það er kominn tími til úrbóta á flestum sviðum.

58

41 TIL 69 STIG

Viðunandi. Að meðaltali mælist vörumerkið viðunandi og það getur verið framúrskarandi á einstaka sviðum en er verulega eftir á öðrum. Vörumerkið býr yfir sterkum eiginleikum en þarf að gera betur til að auka tryggð viðskiptavina.

87

70 STIG EÐA MEIRA

Ágætt. Vörumerkið nær að skara framúr á mörgum sviðum og hefur myndað einstakt og jákvætt samband við viðskiptavini. Vörumerkið er í kjörstöðu til að tengjast viðskiptavinum á þýðingarmikinn hátt og skipta þá máli.

Útreikningar vísitölunnar

Vísitalan er reiknuð út með formúlu sem byggir á vegnu meðaltali og sérstakri aðferð. Útreikningurinn tekur til greina alla þættina sem eru mældir og vegur þau gildi sem hafa verið tengd við þættina.

Á einfaldan hátt er hægt að útskýra útreikninginn sem:

ωi er vigt þáttar í útreikningi
xi er meðaltal þáttar i
p1 er vigt þáttar í meðaltali
β er meðaltal einkunna
p2 er meðaltal einkunna í vísitölunni (1-p1)

Útreikningar vísitölunnar

Vísitalan er reiknuð út með formúlu sem byggir á vegnu meðaltali og sérstakri aðferð. Útreikningurinn tekur til greina alla þættina sem eru mældir og vegur þau gildi sem hafa verið tengd við þættina.

Á einfaldan hátt er hægt að útskýra útreikninginn sem:

ωi er vigt þáttar í útreikningi
xi er meðaltal þáttar i
p1 er vigt þáttar í meðaltali
β er meðaltal einkunna
p2 er meðaltal einkunna í vísitölunni (1-p1)

Samanburður við aðra

Þættir sem vísitalan mælir

Þættir sem vísitalan mælir

Rannsóknin skoðar þá þætti sem skipta mestu máli þegar kemur að styrkleika tenginga vörumerkja við neytendur. Þessir þættir gefa til kynna vörumerkjavirði í huga neytenda (e. customer based brand equity).

Rannsóknin skoðar þá þætti sem skipta mestu máli þegar kemur að styrkleika tenginga vörumerkja við neytendur. Þessir þættir gefa til kynna vörumerkjavirði í huga neytenda (e. customer based brand equity).

Vísitölu ferlið

vísitölu ferlið

Verð og leiðir

GRUNNUR

Leið 1

Grunnur er hentugasta leiðin fyrir fyrirtæki sem er ekki tilbúið að verja miklu fé í markaðsrannsóknir en vill engu að síður fá greinagóða mynd af því hversu a) sterkt þeirra vörumerki er í hugum neytenda og b) hvernig vörumerkið stendur sig í samanburði við önnur fyrirtæki.
Megindleg rannsókn er framkvæmd þar sem viðskiptavinir svara um 30 spurningum. Niðurstöður sýna styrk á staðfærslu þíns vörumerkis.

INNIFALIÐ

 • Einföld greining á tölulegum niðurstöðum
 • Rafræn skýrsla
 • Kynning á hvernig eigi að lesa úr niðurstöðum

Verð: 290.000 +vsk
Áskrift: 210.000 á ári +vsk

STOÐIR

Leið 2

Í Stoðum eru niðurstöður greindar mun ítarlegar en í Leið 1 með það að markmiði að veita dýpri innsýn inn í staðfærslu vörumerkisins.
Við vinnslu á megindlegum gögnum rannsóknarinnar er rýnt í hvar vörumerkið stendur í hefðbundnum markaðslegum skilningi. Rýnin hjálpar til að gera markaðssetningu hnitmiðaðri sem og að bæta aðgreiningu og samkeppnisforskot þíns vörumerkis.

INNIFALIÐ

 • Allt sem er í Leið 1
 • Ítarleg greining á niðurstöðum
 • Greining á ummælum viðskiptavina
 • Tveggja klukkustunda kynning

Verð: 490.000 +vsk
Áskrift: 320.000 á ári +vsk

ÞRÓUN

Leið 3

Í Þróun er greining tekin enn lengra og unnið með stjórnendum í að vinna sértæk umbótaverkefni úr niðurstöðum. Þessi leið veitir einnig aðgang að skýrslunni á rafrænu formi þar sem er hægt að krosskeyra alla þætti í sérstökum hugbúnaði.  Hugbúnaðurinn vinnur úr gagnasafninu og setur fram upplýsingarnar með auðlesanlegum og sjónrænum hætti í rauntíma.


INNIFALIÐ

 • Allt sem er í Leiðum 1 og 2
 • Fjögurra stunda vinnustofa
 • Sértæk umbótaverkefni
 • Stafrænt aðgengi að niðurstöðum

Verð: 690.000 +vsk
Áskrift: 460.000 á ári +vsk

LEIÐ 1

Leið 1 er hentug fyrir fyrirtæki sem vill vita hver staðfærsla vörumerkis þeirra er. Í leið 1 er mælt hversu a) sterkt vörumerkið er í hugum neytenda og b) hvernig vörumerkið stendur sig í samanburði við önnur fyrirtæki.
Megindleg rannsókn er framkvæmd þar sem viðskiptavinir svara um 30 spurningum. Niðurstöður sýna styrk á staðfærslu þíns vörumerkis.


INNIFALIÐ

 • Einföld greining á tölulegum niðurstöðum
 • Rafræn skýrsla

LEIÐ 2

Í Leið 2 eru niðurstöður greindar mun ítarlegar en í Leið 1 með það að markmiði að veita dýpri innsýn inn í staðfærslu vörumerkisins.
Við vinnslu á megindlegum gögnum rannsóknarinnar er rýnt í hvar vörumerkið stendur í hefðbundnum markaðslegum skilningi. Rýnin hjálpar til að gera markaðssetningu hnitmiðaðri sem og að bæta aðgreiningu og samkeppnisforskot þíns vörumerkis.

INNIFALIÐ

 • Allt sem er í Leið 1
 • Ítarleg greining á niðurstöðum
 • Greining á ummælum viðskiptavina
 • Lengri kynning
 

LEIÐ 1

Leið 1 er hentug fyrir fyrirtæki sem vill vita hver staðfærsla vörumerkis þeirra er. Í leið 1 er mælt hversu a) sterkt vörumerkið er í hugum neytenda og b) hvernig vörumerkið stendur sig í samanburði við önnur fyrirtæki.
Megindleg rannsókn er framkvæmd þar sem viðskiptavinir svara um 30 spurningum. Niðurstöður sýna styrk á staðfærslu þíns vörumerkis.

LEIÐ 2

Í Leið 2 eru niðurstöður greindar mun ítarlegar en í Leið 1 með það að markmiði að veita dýpri innsýn inn í staðfærslu vörumerkisins.
Við vinnslu á megindlegum gögnum rannsóknarinnar er rýnt í hvar vörumerkið stendur í hefðbundnum markaðslegum skilningi. Rýnin hjálpar til að gera markaðssetningu hnitmiðaðri sem og að bæta aðgreiningu og samkeppnisforskot þíns vörumerkis.

INNIFALIÐ

 • Einföld greining á tölulegum niðurstöðum
 • Rafræn skýrsla

INNIFALIÐ

 • Allt sem er í Leið 1
 • Ítarleg greining á niðurstöðum
 • Greining á ummælum viðskiptavina
 • Lengri kynning
 

Verð: 380.000 +vsk
*Áskrift: 285.000 á ári +vsk

Verð: 520.000 +vsk
*Áskrift: 390.000 á ári +vsk

*Áskrift miðast við að keyra vísitöluna a.m.k. tvisvar innan 13 mánaða

VIÐBÆTUR

Keyrsla á viðhorfahóp

Verð: 89.000 +vsk

Samantektarskýrsla og viðbótar greining
Verð: 210.000 +vsk

Auka vinnustofa

Verð: 56.000 +vsk pr. klst

Stafrænt aðgengi (Tableau)

Verð: 170.000 +vsk

Keyrsla á viðhorfahóp

Verð: 89.000 +vsk

Samantektarskýrsla og viðbótar greining
Verð: 210.000 +vsk

Auka vinnustofa

Verð: 56.000 +vsk pr. klst

Stafrænt aðgengi (Tableau)

Verð: 170.000 +vsk

Aukaspurning

Verð: 59.000 +vsk

Breyta bakgrunnsbreytu

Verð: 59.000 +vsk

Aukaspurning

Verð: 59.000 +vsk

Breyta bakgrunnsbreytu

Verð: 59.000 +vsk